ארבע סיבות לא להאמין בישוע

Posted on Posted in דעה אישית

למה קל לנו לקבל כמעט כל אמונה, וכל תורה, כמה שתיהיה זרה ואף מנוגדת לתורה של משה, מלבד האמונה בישוע המשיח, בן האלוהים, המכפר על כל חטאותנו ואוהב אותנו באהבה נצחית? להלן 4 סיבות טובות:

1. פשטות הבשורה

אפילו ילד יכול להבין את מסר הבשורה ולהאמין.

"כי המשיח מת לכפר על חטאותינו ככתוב: ונקבר והוקם ביום השלישי ככתוב:"
1 לקורינתים טו:3-4

2. חטא??? לא רוצה לשמוע על זה!!!

עניין החטא ממש לא מקובל. אבל בעיני אלוהים, החטא הוא ה"עניין" המרכזי והחשוב ביותר. למה? כי החטא הוא מה שיוצר חומה בין האדם לבינו.

ואם פעם שאלת את עצמך למה תפילותיך לא נענות, הנה תשובתו של אלוהים:

"הן לא קצרה יד יהוה מהושיע ולא כבדה אזנו משמוע: כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע:"
ישעיהו נט:1-2

בעיני אלוהים, החטא זה הרבה יותר מ"מעשים רעים" ופשעים. חטא זה גם במחשבה ובלב, וזה מצב אנושי כללי של מרי נגד אלוהים.

"כי אין אדם אשר לא יחטא" מלכים א' ח:46

לשם כך אלוהים שלח משיח לעולם: לבטל את החטא פעם אחת ולתמיד.

"כולנו כצאן תעינו, איש לדרכו פנינו, ויהוה הפגיע בו את עוון כולנו"
ישעיהו נג:6

"והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע"
ישעיהו נג:12

אולי בכל זאת, אתה מעדיף לטפל בנושא החטא בדרך שנוחה יותר ומתאימה לך יותר מאשר אמונה במשיח שמת עבורך. אולי אתה משתדל לאזן את החטא בחייך ע"י עשיית מעשים טובים, למשל. אז תדע לך שהגישה הזאת אינה תנ"כית, ואלוהים אינו מקבלה.

"ונהי כטמא כולנו, וכבגד עדים כל צדקותינו" ישעיהו סד:5

אמונה בבשורת המשיח מחייבת אותנו לקבל 2 עובדות קשות:

א. אנחנו חוטאים

ב. כל צדקותנו ומעשינו הטובים לא יתקבלו ע"י אלוהים.

3. התחייבות וכניעה

אנחנו אוהבים לקבל מתנות בגלל שהם בחינם. אך אנחנו גם שונאים לקבל מתנות בגלל שזה מלווה בהרגשה לא נעימה, בהתחייבות כלפי זה שנותן לנו.

הישועה שאלוהים מציע לנו דרך ישוע היא בחינם, ואין ביכולתנו לשלם תמורתו, גם אם נרצה.

"כי בחסד נושעתם על-ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלוהים היא: לא מתוך המעשים שלא יתגאה איש:"
איגרת שאול אל האפסים ב:8-9

ובכל זאת, יחד עם הישועה של אלוהים, אנחנו הופכים להיות שייכים לו, ומחויבים לו. ישוע לא קורא לנו רק להאמין, כי גם להשתנות, להדמות לו, ולציית לו. הוא אדוננו.

"כי אני יהוה אלוהיכם, והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני:"
ויקרא יא:44

"אם אהבתם אותי את מצוותי תשמרו"
יוחנן יד:15

4. מחיר הבשורה

עלותה של התחייבות טוטאלית לאלוהים הינה גבוהה.

וישאלהו קצין אחד לאמור רבי הטוב מה אעשה ואירש חיי עולם: ויאמר אליו ישוע מדוע קראת לי טוב אין טוב כי אם אחד והוא האלוהים: "את המצוות אתה יודע לא תנאף לא תרצח לא תגנוב לא תענה עד שקר כבד את אביך ואת אמך: ויאמר את כל אלה שמרתי מנעורי: וישמע ישוע ויאמר עוד אחת חסרת מכור את כל אשר לך וחלק לעניים ויהי לך אוצר בשמיים ולך אחרי: ויהי כשמעו את זאת ויעצב מאוד כי עושר גדול היה לו: וירא ישוע כי נעצב ויאמר כמה יקשה לבעלי נכסים לבוא אל מלכות האלוהים: כי נקל לגמל עבור בתוך נקב המחט מבוא עשיר אל מלכות האלוהים: ויאמרו השומעים ומי יוכל להיוושע: ויאמר אשר יפלא מבני אדם לא יפלא מאלוהים." לוקס יח:18-27

ישוע לימד את תלמידיו שיש מחיר לידידות עם אלוהים. אלוהים לא מוכן להיות אחד הידידים, אלא הידיד הקרוב והיקר מכל.

כי מי מכם החפץ לבנות מגדל לא ישב ראשונה ויחשב את ההוצאות אם השג תשיג ידו להשלימו: פן ייסד ולא יוכל לכלותו והיה כל רואיו" יקומו וילעגו לו לאמור: האיש הזה החל לבנות ולא יכול לכלות:"
לוקס יד:28-30

לרובנו מחיר הידידות עם אלוהים דרך ישוע המשיח כולל הרחקת חברים קרובים ובני משפחה. זה מחיר כבד ומיידי.

"עוד דומה מלכות השמים לאוצר טמון בשדה אשר מצאו איש ויטמנהו ובשמחתו ילך ומכר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא:"
מתי יג:44

"עוד דומה מלכות השמים לאיש סוחר המבקש מרגליות טובות: וכאשר מצא מרגלית אחת יקרה מאוד הלך וימכור את כל אשר לו ויקנה אותה:"
מתי יג:45-46

ובכל זאת….
האם ישוע הוא המשיח? דע/י את האמת:
דרוש/י בכתובים ותהיו אמיצים. יש בו חיים.

"דרשו בכתובים אשר תאמרו שיש לכם חיי עולם בהם והמה המעידים עלי:"
יוחנן ה:39

"לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם ימשכהו אבי אשר שלחני ואני אקימנו ביום האחרון: הלא כתוב בנביאים וכל בניך לימודי יהוה לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבוא אלי: לא שראה אדם את האב בלתי הבא מאת האלוהים הוא ראה את האלוהים:"
יוחנן ו:44-46

"המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים:"
יוחנן ז:38

ויוסף ישוע וידבר אליהם לאמור אני אור העולם כל ההולך אחרי לא יתהלך בחשיכה כי אור החיים יהיו לו:
יוחנן ח:12

"דעתכם את האמת והאמת תוציאכם לחירות"
יוחנן ח:32.

One thought on “ארבע סיבות לא להאמין בישוע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *