האם לאלוהים יש רגליים?

Posted on Leave a commentPosted in שאלות ותשובות

זה יכול להישמע לנו מאוד מוזר אך לאנשי האלוהים בתנ"ך זה היה מאוד ברור. אלוהים יכול להופיע בדמות אדם. עוד בימי גן עדן כתוב שאדם וחווה שמעו "את קול יהוה אלוהים מתהלך בגן." אלוהים התהלך בגן כדי לפגוש את אדם וחווה, באיזו דמות? לא כתוב במפורש אבל כתוב שהוא התהלך, ושאדם וחווה שמעו אותו, ובגלל […]

האם זה נכון שיהודים-משיחיים מאמינים בקיום שלושה אלוהים?

Posted on Leave a commentPosted in שאלות ותשובות

לא ולא! הטענה שהיהודים המשיחיים מאמינים בשלושה אלוהים היא פשוט סילוף העובדות. האמת היא שמשיחיות מאמינה באל אחד בדיוק כמו היהדות. על פי המשיחיות, בן-אדם בר תמותה אף פעם לא יוכל להגיע להבנה מלאה על קיומו של האלוהים האחד. הדרך הטובה ביותר בה ניתן לתאר את קיומו של אלוהים, היא לומר שאלוהים קיים בשלוש ישויות. […]